JKA - Český svaz karate

JKA

Český svaz karate - JKA

Main banner

Banner right

Obsah

Navi menu

Ranking JKA + Nominace

Muži kumite
1
Soukup Matyáš
115
2
Lozsi Marton
89
3
Lev Šimon
82
Ženy kumite
1
Žůček Magdalena-Anne
144
2
Soukupová Michaela
113
3
Konečná Sára
79
Muži kata
1
Beneš Daniel
185
2
Hána Tomáš
142
3
Matoušek Daniel
138
Ženy kata
1
Tesařová Kristýna
142
2
Konečná Sára
132
3
Prajzlerová Marie
108
Klikni pro kompletní ranking..

Japonská asociace karate:

JKA

Partneři:

NSA ČUBU Gasshuku FREE BULL

Page

Historie JKA

Článek z časopisu Fighter´s magazín

Gichin Funakoshi - 'otec karate-do'

Gishin Funakoshi se narodil v roce 1868 na ostrově Okinawa. Celý svůj život zasvětil studiu a propagaci hodnot vycházejících z Okinawských bojových umění sebeobrany. Pod jeho vedením byly techniky karate systemizovány a ujednocovány, do popředí byl postaven duchovní aspekt a význam morálních hodnot, a karate se vyvinulo v bojové umění s přívlastkem „do“ znamenající cesta.

Velkou událostí pro karate byla ukázka, kterou předvedl Gichin Funakoshi v roce 1902 na Okinawě, kde byl přítomen školní komisař Shintaro Ogawa, který poté ve svém reportu doporučil povolení výuky karate jako učebního plánu pro studenty škol. Z toho důvodu byly zavedeny do výuky kata řady Heian 1-5 (původně nazývané Pinan). K zavedení výuky karate do škol došlo v roce 1905 a zasadil se o něj především jeden z Funakoshiho učitelů, mistr Itosu Ankó.

V roce 1921 proběhla ukázka karate před korunním princem Hirohito při příležitosti jeho návštěvy na Okinawě. Princ Hirohito byl tímto uměním ohromen a na základě toho byl Gichin Funakoshi vyslán v roce 1922 jako zástupce bojových umění z Okinawy do Japonska. V Japonsku se setkal s mistrem Jigoro Kanó (zakladatel moderního judo), který mu dovolil působit v jeho judo-kanech a šířit zde karate. V roce 1948 jeho žáci a následovníci založili sdružení pro podporu rozvoje karate, kterou nazvali Nihon Karate Kyokai později známé pod názvem Japonská asociace karate. To byl začátek JKA. Mistr Funakoshi až do své smrti šířil karate po celé zemi a to především na univerzitách.

Počáteční léta (1948-1957)

V listopadu 1948 bylo založeno sdružení pro podporu karate s názvem Nihon Karate Kyokai, které bylo základem vzniku Japan Karate Association (JKA). V roce 1955 bylo v Yotsuya v Tokiu postaveno první dojo a headquarters JKA. Jako první předseda JKA byl jmenován Saigo Kichinosuke. V roce 1956 byl v ústředním dojo JKA zřízen vůbec první tréninkový program pro výcvik instruktorů karate a byl přijat první běh stážistů adeptů na instruktora karate. Tak byl dán začátek nejnáročnějšího a nejkvalitnějšího výcvikového programu pro instruktory, který byl v karate kdy zaveden. Díky tomuto programu si JKA vybudovala svůj jedinečný kádr význačných instruktorů karate, a jejich počet je trvale udržován na zhruba dvaceti osobách.

Dne 10. dubna 1957 se JKA stala právnickou osobou, když byla oficiálně uznána Japonským ministerstvem školství (nyní Ministerstvo školství, vědy, sportu a kultury) jako registrované sdružení členů pro propagaci a šíření karate. Zhruba dva týdny po udělení oficiálního statusu zemřel nejvyšší mistr Funakoshi ve věku 89 let. Po téměř deseti letech milníků to byl konec této éry. Skutečný rozvoj karate však měl teprve přijít.

Historie JKA

Růst a rozvoj (1957-1989)

Popularita karate neustále rostla. V říjnu 1957 se na gymnáziu v Tokiu konalo 1. celo-japonské mistrovství (All Japan Karate Championship) uskutečněné pod organizací JKA. Na tomto historicky prvním turnaji v „karate zápasení“ byl stanoven počet divizí na čtyři, byly stanoveny disciplíny kata a kumite, a byl omezen počet závodníků dle nominačního výběru z prefektur. Vytvoření tohoto systému a každoroční konání turnaje způsobilo rychlý rozvoj, díky kterému se karate šířilo ve městech, školách, vznikaly oddíly, pobočky a univerzitní kluby. Během krátké doby vzniklo více než 40 klubů na prominentních univerzitách. V roce 1958 byl mistr Masatoshi Nakayama jmenován hlavním instruktorem asociace.

V roce 1961 se 5. mistrovství All Japan Karate Championship v Japonsku navštívil korunní princ Japonska a karate začalo být považováno za jeden z významných bojových sportů v Japonsku.

V průběhu následujících let se turnajové divize rozšířily a postupně byly zaváděny jednotlivé kategorie: univerzitní divize (1969), divize ženy kata (1974), mládežnické divize (1975), divize ženy kumite (1985) atd. Také díky tomu počet účastníků výrazně vzrostl.

Současně s tím organizace JKA dále rozvíjela svůj systém pro instruktory karate, a také začala vysílat (již v roce 1958) některé ze svých nejlepších profesionálních instruktorů do zahraničí. Byli vysíláni instruktoři do Ameriky a Evropy, aby zde vyučovali karate a pomáhali zakládat dojo. Karate se tak stalo velmi úspěšným a zajímavým sportem i mimo Japonsko.

V roce 1975, se záměrem zapojit karate do Olympijského programu, se v USA konal první mezinárodní turnaj sponzorovaný JKA, který byl uspořádán jako světový pohár IAKF (Mezinárodní Amatérská Karate Federace). V následujících letech se tento turnaj konal ještě třikrát, avšak s ohledem na neuspokojivou úroveň závodníků, se vedení asociace JKA rozhodlo založit nový turnaj s odlišnými pravidly, jejichž cílem bylo zachovat reálnou kvalitu technik a ducha bojového umění. Proto byl zaveden systém soutěže ippon-shobu (vyhrát nad soupeřem jediným úderem) a asociace JKA uspořádala v roce 1985 v Japonsku nové mezinárodní mistrovství světa s názvem Shoto Cup, které se od té doby konalo každé dva roky (později bylo rozhodnuto, že se bude konat vždy po třech letech).

Toto období představuje velkolepý vývoj v umění karate. V důsledku neustálého výcviku a studia karate-do mezi instruktory byly karate techniky vyvinuty do kompletního systému, objevila se jasná, vědecká a praktická „nejlepší“ forma pro každý postoj, držení těla, techniku a pohyb. Byly definovány a jasně vymezeny „správné“ a „nesprávné“ způsoby provedení každého postoje, krytu, úderu, kopu nebo jakékoliv techniky.

Bohužel, když asociace JKA karate dosáhla vrcholu, zemřel v roce 1987 ve věku 74 let mistr Masatoshi Nakayama.

Období překážek (1990-1999)

V roce 1990 byla JKA otřesena krizí, když se vytvořila uvnitř organizace frakce, která obsadila nezákonným způsobem oficiální pozice JKA a podařilo se jí změnit úřední výkonný aparát. Tak začalo dlouhé období sporů. Přes tyto problémy JKA pokračovala ve svém rozvoji a drtivá většina členů a instruktorů zůstala věrná původním myšlenkám JKA. V roce 1991 byl mistr Sugiura Motokuni jmenován do funkce hlavního instruktora a spolu s předsedou Nakaharou Nobukim začali navracet vše do původního stavu.

Pak přišly soudní nálezy a v roce 1995 tak, jak většina členů očekávala, asociace JKA případ vyhrála u Tokijského místního soudu. V roce 1998 byl tento soudní spor vyhrán u Tokijského vrchního soudu, a případ byl uzavřen v červnu 1999, kdy japonský nejvyšší soud zamítl odvolání odtržené skupiny. Na základě toho byl zákonný exekutivní výbor obnoven do původního stavu.

Přerod do 21. století

JKA obnovila své právní postavení soudními rozhodnutími a vstoupila do 21. století. Asociace se z krize poučila a provedla restrukturalizaci vnitřní organizace svazu i vlastních finančních zdrojů. V prosinci 2000 zakoupila a zřídila v centru Tokia zcela nové sídlo a ústřední dojo. Bylo to poprvé, kdy JKA získala do vlastnictví svůj vlastní pozemek a budovu. Slavnostní zahájení se konalo v květnu 2001 za účasti četných hodnostářů a mnoha členů z mnoha organizací karate.

Úkolem JKA je přispívat ke světovému míru prostřednictvím soustavného hlubokého studia a trenérským působením v karate-do, ovlivňováním dětí a mládeže za účelem zlepšování jejich fyzického a duševního zdraví, včetně kultivace ducha bojových umění, a v neposlední řadě šířením pojmu japonského bojového umění s důrazem na chování a respekt.

Členové JKA se snaží rozvíjet každodenně samostatně své členy po všech stránkách s cílem být prospěšný společnosti, toto je pravý cíl JKA a je skutečnou hodnotou Karate-Do jako bojového umění. JKA bere tento cíl zodpovědně a vážně, a vždy se snaží různými způsoby být prospěšný společnosti.

zdroj textu - stránky JKA HQ

 

Japonská asociace karate (anglicky Japan Karate Association) je jedna z největších organizací Šótókan karate na světě (více než 100 zemí) a je také nejstarší organizací, která je v provozu od svého založení (v roce 1949) až do současnosti.

Historie

JKA založil roku 1949 Masatoši Nakajama a první trenér byl Gičin Funakoši. Nakajama v roce 1987 zemřel a JKA se začala rozpadat. Slavní trenéři jako Taidži Kase, Širai Hiroši, Masao Kawasoe, Mikio Jahara, Abe Keigo a ASAI Tecuhiko se od JKA odtrhli a založili své vlastní organizace. Od roku 2001 má JKA nové sídlo v Bunkjó v centru Tokia.

Zásady

JKA má za cíl studium, výuku a rozšíření karate v Japonsku i po celém světě. Další cíl je zlepšování veřejného zdraví a udržení zdravého sportovního ducha. Tento koncept byl založen roku 1956 svými instruktory. JKA je asociace všech stylů karate. Funakoši odmítal jakékoliv soutěže v karate. Nakajama klade velký důraz na původní hodnoty karate, ale soutěže karate bere jako součást karate.

Zdroj: cs.wikipedia.org