JKA - Český svaz karate

JKA

Český svaz karate - JKA

Main banner

Banner right

Obsah

Navi menu

Ranking JKA + Nominace

Muži kumite
1
Soukup Matyáš
115
2
Lozsi Marton
89
3
Lev Šimon
82
Ženy kumite
1
Žůček Magdalena-Anne
144
2
Soukupová Michaela
113
3
Konečná Sára
79
Muži kata
1
Beneš Daniel
185
2
Hána Tomáš
142
3
Matoušek Daniel
138
Ženy kata
1
Tesařová Kristýna
142
2
Konečná Sára
132
3
Prajzlerová Marie
108
Klikni pro kompletní ranking..

Japonská asociace karate:

JKA

Partneři:

NSA ČUBU Gasshuku FREE BULL

Page

Historie JKA ČR

Článek z časopisu Fighter´s magazín

Český svaz karate JKA slaví letos 25. jubileum.

V letošním roce jsme se jako národní svaz chystali důstojně oslavit 25. výročí od založení svazu JKA v České republice. První z oslav proběhla v únoru v rámci mezinárodního semináře se shihanem Hideo Ochi v Praze, kde jsme oslavili jak jubilejní 80. narozeniny pana Ochiho, tak jsme si i připoměli významný mezník našeho svazu. Bohužel zanedlouho nato došlo Vládou České republiky k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií korona viru, dnes již velmi dobře známém pod označením Covid-19. Všichni naši členové, ostatně tak jako ostatní sportovci v jiných svazech a sportovních odvětvích, očekávali, jak se bude situace ohledně nařízení a zákazů vyvíjet. Bohužel došlo ke všem předpokládaným a nemilým opatřením. Jako první jsme obdrželi informaci o přesunutí termínu ME JKA (původně mělo být v dubnu, náhradní termín v červnu), které se mělo uskutečnit ve Švýcarském Sursee. Během týdne ovšem došlo k úplnému zrušení akce a tak se v roce 2020 nebude konat ME JKA. Dále všichni sportovci čekali, jak se vyvine situace kolem Olympijských her. Naneštěstí se naplnil nejčernější scénář a nejdůležitější sportovní událost čtyřletí, na které se mělo poprvé v historii představit karate (pod patronací asociace WKF) jako součást olympijského programu, byla zrušena a přesunuta na rok 2021. Nevěděli jsme, jak se headquarters JKA World Federation rozhodne ohledně konání MS JKA plánovaným na říjen 2020 do Japonského Gummaken. Po prvním týdnu v dubnu bylo i MS JKA zrušeno a přesunuto na rok 2021. Jak dlouho nás ještě tento stav čeká, zatím nevíme, nicméně jsme jako svaz aktivovali naše členy a většina klubů realizuje výuku pomocí mediálních sítí, internetových aplikací a podobně. Také jsme se jako svaz aktivně zapojili do tvorby a šíření mezinárodního celosvětového projektu "Karate at home", jehož cílem je začlenit všechny cvičence a zájemce o karate a formou on-line tréninků napomáhat udržovat závodníky i trenéry aktivní. Významným plusem tohoto projektu je i stránka psychologická a sociologická, kdy se touto formou nahrazuje nemožnost tréninku v dojo. Pravda je, že tato náhrada není plnohodnotná, ale má mnoho dalších zajímavých stimulů, jako je navazování kontaktů v mezinárodním měřítku, propagace našeho svazu, ale i státu prostřednictvím prezentací, které sem vnášejí čeští instruktoři vedoucí celosvětově přístupné on-line tréninky, které dnes sleduje více než 10 tisíc uživatelů z více než 110 zemí. V souvislosti s touto krizí již řešíme úpravy kalendáře a možnosti nahrazení soutěží a tréninkových akcí, abychom situaci spíše aktivně využili, než na ní jen tratili. Věřme, že se nám to podaří a budeme touto zkušeností posíleni a navíc, že získáme něco nového a pozitivního.

Historie JKA ČR

Historie JKA ČR

Svaz byl založen v červnu 1995 ustanovující valnou hromadou, konanou v Praze - Horní Měcholupy. Ustanovující valné hromady se zúčastnili zástupci dvanácti klubů z celé České republiky a prvním předsedou byl zvolen Ing. Karel Strnad. Hlavním důvodem založení Českého svazu karate JKA bylo zachování spolupráce se shihanem Hideo Ochi, působícím v roli šéf-instruktora JKA WF pro Evropu, především proto, že po ukončení jeho trenérské činnosti pro Český svaz karate v roce 1994 hrozilo, že již přestane Česko navštěvovat. Založením JKA v České republice vznikla nová asociace, která byla uznána jako oficiální a jediný zástupce Shotokan karate ve stylu JKA World Federation.

Asociace JKA WF je jednou z nejstarších organizací karate (byla založena roku listoapdu 1948) a její vznik měl za cíl rozšířit karate jako sportovní odvětví do celého světa. Mezi sportovními organizacemi se řadí k těm ortodoxnějším vzhledem k tomu, že dodnes rozvíjí a propaguje soutěžní karate s aspektem na maximální účinnost a preciznost techniky současně s vysokou mírou kontroly provádění.

Český svaz karate JKA se v průběhu následujících let rozvinul ve stabilní suverénní svaz, který v současné době sdružuje prostřednictvím krajských svazů celkem 61 oddílů s celkovým počtem okolo pěti tisíc členů. Svaz vyvíjí pravidelnou sportovní činnost, a to jak v oblasti sportovně-soutěžní, tak i v oblasti trenérsko-metodické, kde se pořádají pravidelné semináře, tréninkové kempy, školení a výukové programy sloužící k šíření a rozvoji tohoto bojového umění. V mezinárodním měřítku je svaz začleněn do mezinárodních organizací JKA Evropa a JKA World Federation. Pod těmito organizacemi se úspěšně účastní všech pořádaných mistrovství světa a Evropy. Na úrovni národní je svaz sdružen v České Unii Bojových Umění (ČUBU), která zaštituje široké spektrum bojových sportů, pro které vytváří podmínky pro jejich fungování, podporu a další rozvoj.

Historie karate v ČR v datech

Počátky

1952 trenéři jiu-jitsu I. Špička a J. Novák začínají spolu s M. Veselým používat některé prvky z karate v kroužku sebeobrany

1957 bratři V. a R. Blechtové a J.Novák studují některé údery v rámci kursu sebeobrany u I. Špičky

1962 došlo k založení Subkomise pro přidružené disciplíny (karate, aikido, sebeobrana) při Ústřední sekci juda (členové subkomise jsou J. Novák, I. Špička, bratři V. a R. Blechtové)

1962 J. Novák a I. Špička zahajují první kurs karate v Československu v TJ Československý film Praha v oddíle judo Slovan Zlíchov. Pod jejich vedením začíná první školení pro budoucí trenéry karate.

1966 bratři František a Miloslav Kolářové otevírají první kursy karate. A můžeme je označit za opravdové průkopníky karate u nás. Tito první nositelé stupňů dan (černý pás) v ČSSR zakládají první sportovní oddíl karate u nás ve VŠTJ Slavia FEL Praha, později TJ RH. Postupně se jim podařilo usměrnit dosavadní kuriózní vývoj našeho karate do evropských norem.

1970 vypracování koncepce rozvoje karate, za oficiální školu je zvolen v ČSR styl Shotokan a bratři Králové jako druzí získali stv 1. dan (černé pásy) ve Francii, v ČSSR cvičí cca 300 až 400 karatistů ve třech oddílech, schůze Komise karate ČSJ ČTO,

1972 jsou uděleny první 3 mistrovské stupně v ČSSR, Josef Zvěřina, Ivan Vlček a Jiří Fuchs, které vyzkoušel při návštěvě Prahy Hideo Ochi (v té době 5. dan JKA)

1972 v SSR vzniká také Komise karate v SZJ STO, jako hlavní styl volí školu Goju-ryu

1972 ukázka karate instruktorů JKA působící v Evropě – Hideo Ochi a Koichi Sugimura

1975 proběhlo první mistrovství ČSSR v Praze

1978 v ČSR funguje 44 oddílů s počtem cca 3500 členů, 5 osob je nositelem stv dan, v SSR funguje 74 oddílů s počtem cca 4500 členů, nositelem stv dan je 19 osob

1990 vzniká Český svaz karate

1991 vzniká Česká asociace Shotokan karate, garanci jejího technického rozvoje přislíbil Hideo Ochi, technický poradce JKA pro Evropu působící v Německu

1994 vzniká Česká unie bojových umění (ČUBU), která zastřešuje samostatné svazy

1995 vzniká Česká federace tradičního karate Fudokan s odborným garantem Dr. Iljou Jorgou

1995 vzniká Český svaz karate JKA, který dodnes vede HideoOchi jako hlavní instruktor a jediný zkušební komisař pro stupně dan

Historie JKA ČR
 

Japonská asociace karate (anglicky Japan Karate Association) je jedna z největších organizací Šótókan karate na světě (více než 100 zemí) a je také nejstarší organizací, která je v provozu od svého založení (v roce 1949) až do současnosti.

Historie

JKA založil roku 1949 Masatoši Nakajama a první trenér byl Gičin Funakoši. Nakajama v roce 1987 zemřel a JKA se začala rozpadat. Slavní trenéři jako Taidži Kase, Širai Hiroši, Masao Kawasoe, Mikio Jahara, Abe Keigo a ASAI Tecuhiko se od JKA odtrhli a založili své vlastní organizace. Od roku 2001 má JKA nové sídlo v Bunkjó v centru Tokia.

Zásady

JKA má za cíl studium, výuku a rozšíření karate v Japonsku i po celém světě. Další cíl je zlepšování veřejného zdraví a udržení zdravého sportovního ducha. Tento koncept byl založen roku 1956 svými instruktory. JKA je asociace všech stylů karate. Funakoši odmítal jakékoliv soutěže v karate. Nakajama klade velký důraz na původní hodnoty karate, ale soutěže karate bere jako součást karate.

Zdroj: cs.wikipedia.org