JKA - Český svaz karate

JKA

Český svaz karate - JKA

Main banner

Banner right

Obsah

Navi menu

Ranking JKA + Nominace

Muži kumite
1
Soukup Matyáš
115
2
Lozsi Marton
89
3
Lev Šimon
82
Ženy kumite
1
Žůček Magdalena-Anne
144
2
Soukupová Michaela
113
3
Konečná Sára
79
Muži kata
1
Beneš Daniel
185
2
Hána Tomáš
142
3
Matoušek Daniel
138
Ženy kata
1
Tesařová Kristýna
142
2
Konečná Sára
132
3
Prajzlerová Marie
108
Klikni pro kompletní ranking..

Japonská asociace karate:

JKA

Partneři:

NSA ČUBU Gasshuku FREE BULL

Page

Školení v Českých Budějovicích

Zpráva ze školení rozhodčích, zk. komisřů a instruktorů 2020
Zpráva ze školení
datum konání: 3. ledna 2020 od 17.00 hodin do 5. ledna 2020 do 14.00 hodin
místo konání: SKP Tsunami České Budějovice, Jiráskovo nábřeží 999/25
instruktoři a školitelé: Ing. Richard Růžička, 6.Dan JKA
Mgr. Stanislav Bílý, 6.Dan JKA
Mgr. Jana Konečná, 5.Dan JKA
David Havlík, 5.Dan JKA
Steen Carlsson, 5.Dan JKA
Eva Buzková, 5.Dan JKA
Mgr. Josef Patík, 4.Dan JKA
Roman Kneifl, 4.Dan JKA
Ing. Jiří Fencl, 5.Dan JKA
Ing. Karel Strnad, 7.Dan JKA (se pro nemoc omluvil)
počet účastníků: 75

Školení proběhlo v rozsahu stanoveném plánem školení. Program školení byl dodržen, proběhly 3 teoretické bloky, 5 praktických tréninkových bloků rozdělených do dvou výkonnostních skupin a společné jednání všech zúčastněných, kde byly řešeny plány činnosti svazu na rok 2020, jubilea a výročí a byly řešeny různé oblasti činnosti JKA ČR a uvedeny informace obdržené z JKA WF. Celé školení bylo koncipováno se zaměřením na zvyšování znalostí a rozvoj metodiky v oblasti karate JKA pro trenérsko-instruktorský kádr, pro rozhodčí a zkušební komisaře JKA. Byl kladen rovněž důraz na morální aspekty karate-do a uplatňování principů dojo-kun.

Z jednotlivých oblastí byly řešeny:

a) kihon: teorie a praxe nácviku základních principů, důležitých bodů karate a metodiky, technické zaměření bylo na:
- poloha lokte v technikách karate a správný průběh technik
- zpevnění úderových částí rukou a nohou v technikách
- postoje karate, znalost jejich rozdílů, metodika výuky postojů
- přesuny v postojích, střih boků v technikách a provádění kime v technice za využití principů karate
- 3 základní elementy karate a dýchání v technice karate

b) kata: praktický rozbor kata Shotokan s detailní výukou technik dle standardizace JKA a metodika tréninku kata, zaměření této části bylo na:
- kata řady tekki (shodan, nidan, sandan)
- sentei kata (pro skupinu nových, začínajících ale i pokročilých rozhodčí)
- tokui kata (jitte, kanku sho, nijushiho, sochin, gujushiho sho, unsu)

c) kumite: praktický nácvik řízených forem kumite, metodika přechodu k volnému kumite a provázanost se soutěžemi karate jka ve vztahu k posuzování rozhodčími, zaměření bylo na:
- kihon ippon kumite (rozbor soutěžní formy)
- jiyu ippon kumite jako přechodu k volnému zápasu
- jiyu kumite, důležité momenty pro trénování (kurz techniky, vzdálenost a časování techniky v útoku a obraně, renzoku a kuzushi waza)

d) teorie pro instruktory: přednáška na téma morální hodnoty JKA, technické znalosti z metodiky karate-dó a další rozvoj instruktora JKA

e) teorie pro zkušební komisaře: přednáška na téma kritéria a požadavky pro zkoušky na jednotlivé technické stupně, informace o zkušebním řádu a pravidlech pro zkoušky JKA

f) teorie pro rozhodčí: přednáška a video-prezentace o činnosti rozhodčích na soutěžích JKA, o rozhodování a soutěžních pravidlech JKA, zaměření v jednotlivých částech na:
- rozbor soutěžních pravidel JKA, jejich aplikace na soutěžích v ČR
- trendy a vývoj rozhodování na soutěžích JKA v Evropě a ve světě
- kritéria a hodnocení kata, kumite
- problematika koučů, trenérů a diváků na soutěžích JKA, jejich práva a povinnosti, včetně apelace na jejich důslednější dodržování
- bylo upozorněno na morální aspekt rozhodčích vyplývajícího z kodexu rozhodčích, který je součástí směrnice KR, upozorněno bylo na problematiku „klubizmu“ a její řešení v dlouhodobém výhledu
- činnosti rozhodčích na zápasišti, jednoznačnost povelů a gestikulace rozhodčích, správná signalizace na pozici hlavní rozhodčí na zápasišti (střed) a na pozici rohový sudí

Součástí školení byl i meeting vedoucích a zástupců klubů, v jehož rámci proběhlo:

a) uvedení kalendáře JKA ČR na rok 2020 s vysvětlením, které akce jsou oficiální a které svazem podporované, a jaký je rozdíl v tomto statusu

b) byly prezentovány informace o jubileích, které Český svaz karate JKA oslaví v roce 2020, jsou to 25.výročí založení svazu JKA v Česku, 80.životní jubileum šéf-instruktora JKA ČR Hideo Ochi, které bude oslaveno v rámci jeho semináře v 02/2020 a 15.výročí konání mezinárodního výcvikového tábora Gasshuku Česká republika, který proběhne v Kadani v 07/2020

c) zástupci klubů byli vyzváni k podpoře všech významných akcí, které JKA pořádá i podporuje, a byl kladně hodnocen pozitivní přístup v komunikaci na všech úrovních v celém svazu, který dává možnost řešit problémy smírnou cestou, zástupci byli rovněž vyzváni aby vznášeli konstruktivní návrhy, kritiku a přijímali rozhodnutí orgánů svazu s odpovídajícím respektem, který je základem dobrých vztahů mezi členy svazu

d) rozbor soutěžního řádu JKA pro rok 2020, vychází z platného řádu, který byl zpracován v roce 2019, a v zásadních bodech se nemění, dojde pouze k úpravě technických ustanovení tak jak byly navrženy p. Baborem, a projednány s komisí STK, novelizace bude platná po schválení prezidiem JKA

e) projednání oblasti činnosti a chování koučů na soutěžích JKA a apelace na morální hodnoty JKA, ze kterých vychází standard chování trenérů, instruktorů a koučů na soutěžích JKA, opětovně bylo poukázáno na problém „klubizmus“, který se na soutěžích objevuje

f) byla uvedena informace o projednávání nové ekonomické směrnice JKA, kde byly uvedeny v obecné rovině oblasti, v nichž bude směrnice změněna, dále bylo uvedeno, že v platnost vstoupí až po schválení prezidiem JKA

g) byly uvedeny informace o zkoušce na STV 1.kyu, kde bude s okamžitou platností zavedeno přihlašování přes databázi JKA (ČUBU) stejně jako u zkoušek na STV 9.-2.kyu, zkouška na STV 1.kyu bude stejně jako v minulých letech prováděna komisionálně na stanovených význačných akcích JKA, po úspěšné zkoušce si adept zajistí vyzvednutí diplomu a mezinárodního průkazu JKA u p. Limburského, který bude tuto administrativu zabezpečovat

h) byla přednesena informace o aktualizaci web stránek JKA.CZ a uvedeno, že v průběhu 01/2020 bude provedena revize zveřejněných dokumentů, a budou vyvěšeny doplňující metodické materiály jako překlad platných pravidel JKA WF, překlad manuálu pro instruktory

i) byla podána informace z JKA HQ v Japonsku o platnosti mezinárodních licencí instruktor, zkušební komisař a rozhodčí, a o povinnosti jejich prolongace ve stanovených lhůtách, tato informace bude rozeslána na kluby JKA ČR v 01/2020

Školení bylo zakončeno písemnými a praktickými testy pro instruktory a zkušební komisaře JKA, školení rozhodčích bude dokončeno v druhé části jejich školení, která proběhne 7. března 2020 společně s přípravou reprezentace, a ve které bude proveden praktický nácvik signalizace rozhodčích, praktický nácvik gestikulace při cvičných zápasech kata a kumite, a provedeny budou písemné a praktické texty na rozhodčí všech licencí.

Praha, 07.01.2020
Zpracoval: Ing. Richard Růžička

Školení v Českých Budějovicích Školení v Českých Budějovicích
 

Japonská asociace karate (anglicky Japan Karate Association) je jedna z největších organizací Šótókan karate na světě (více než 100 zemí) a je také nejstarší organizací, která je v provozu od svého založení (v roce 1949) až do současnosti.

Historie

JKA založil roku 1949 Masatoši Nakajama a první trenér byl Gičin Funakoši. Nakajama v roce 1987 zemřel a JKA se začala rozpadat. Slavní trenéři jako Taidži Kase, Širai Hiroši, Masao Kawasoe, Mikio Jahara, Abe Keigo a ASAI Tecuhiko se od JKA odtrhli a založili své vlastní organizace. Od roku 2001 má JKA nové sídlo v Bunkjó v centru Tokia.

Zásady

JKA má za cíl studium, výuku a rozšíření karate v Japonsku i po celém světě. Další cíl je zlepšování veřejného zdraví a udržení zdravého sportovního ducha. Tento koncept byl založen roku 1956 svými instruktory. JKA je asociace všech stylů karate. Funakoši odmítal jakékoliv soutěže v karate. Nakajama klade velký důraz na původní hodnoty karate, ale soutěže karate bere jako součást karate.

Zdroj: cs.wikipedia.org