JKA - Český svaz karate

JKA

Český svaz karate - JKA

Main banner

Banner right

Obsah

Navi menu

Ranking JKA + Nominace

Muži kumite
1
Soukup Matyáš
115
2
Lozsi Marton
89
3
Lev Šimon
82
Ženy kumite
1
Žůček Magdalena-Anne
144
2
Soukupová Michaela
113
3
Konečná Sára
79
Muži kata
1
Beneš Daniel
185
2
Hána Tomáš
142
3
Matoušek Daniel
138
Ženy kata
1
Tesařová Kristýna
142
2
Konečná Sára
132
3
Prajzlerová Marie
108
Klikni pro kompletní ranking..

Japonská asociace karate:

JKA

Partneři:

NSA ČUBU Gasshuku FREE BULL

Page

Školení rozhodčích v Českém Krumlově

Zpráva ze školení rozhodčích, zk. komisřů a instruktorů 2019
Fotogalerie ze školení
datum konání: 4. ledna 2019 od 17.30 hodin do 6. ledna 2019 do 14.00 hodin
místo konání: Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112
instruktoři a školitelé: Ing. Richard Růžička, 6.Dan JKA
Mgr. Stanislav Bílý, 6.Dan JKA
Steen Carlsson, 5.Dan JKA
Mgr. Jana Konečná, 5.Dan JKA
Eva Buzková, 5.Dan JKA
Mgr. Josef Patík, 4.Dan JKA
David Havlík, 4.Dan JKA
Roman Kneifl, 4.Dan JKA
počet účastníků: 67

Školení proběhlo v rozsahu stanoveném plánem školení. Program školení byl dodržen, proběhlo 5 praktických tréninkových bloků, 3 teoretické bloky a společné jednání všech zúčastněných, kde byly řešeny oblasti úpravy soutěžního řádu JKA a kde následně proběhlo školení o škodlivosti dopingu ve sportu. Celé školení bylo koncipováno se zaměřením na zvyšování znalostí a rozvoj metodiky v oblasti karate JKA pro trenérsko-instruktorský kádr, pro rozhodčí a zkušební komisaře JKA.

Z jednotlivých oblastí byly řešeny:

a) kihon: teorie a praxe nácviku základních principů, důležitých bodů karate a metodiky, technické zaměření bylo na:
- poloha lokte v technikách karate a správný průběh technik
- rotace do hikite a do techniky karate
- postoje karate, znalost jejich rozdílů, metodika jak je zaujmout
- přenos těžiště v technikách a rotace (střih) boků (principy karate)
- 3 základní elementy karate a dýchání v technice karate

b) kata: praktický rozbor kata Shotokan s detailní výukou technik dle standardizace JKA a metodika tréninku kata, zaměření této části bylo na:
- sentei kata
- tokui kata (jitte, kanku sho, bassai sho, gankaku, nijushiho, sochin, unsu, gujushiho sho)

c) kumite: praktický nácvik řízených forem kumite, metodika přechodu k volnému kumite a provázanost se soutěžemi karate jka ve vztahu k posuzování rozhodčími, zaměření bylo na:
- kihon ippon kumite (rozbor soutěžní formy)
- jiyu ippon kumite jako přechodu k volnému zápasu
- jiyu kumite, důležité momenty pro rozhodování (načasování techniky, taktické varianty časování techniky v obraně, renzoku a kuzushi waza)

d) teorie pro instruktory: přednáška na téma vystupování a chování instruktora JKA, morální hodnoty JKA, technické znalosti z metodiky karate-dó a další rozvoj instruktora JKA

e) teorie pro zkušební komisaře: přednáška na téma kritéria a požadavky pro zkoušky na jednotlivé technické stupně, informace o zkušebním řádu a pravidlech pro zkoušky JKA

f) teorie pro rozhodčí: přednáška a video-prezentace o činnosti rozhodčích na soutěžích JKA, o rozhodování a soutěžních pravidlech JKA, zaměření v jednotlivých částech na:
- rozbor soutěžních pravidel JKA, jejich aplikace na soutěžích v ČR
- trendy a vývoj rozhodování na soutěžích JKA v Evropě a ve světě
- kritéria a hodnocení kata, kumite
- problematika koučů, trenérů a diváků na soutěžích JKA, jejich práva a povinnosti, včetně záměru na zavedení možnosti důslednější výchovy, které bylo zapracováno do soutěžního řádu pro rok 2019
- podána informace o novelizaci směrnice komise rozhodčích, včetně systému hodnocení rozhodčích, podmínek navyšování licencí rozhodčích v budoucím období a současné výsledky a poznatky vyplývající z uplynulého období
- bylo upozorněno na morální aspekt rozhodčích a o přípravě kodexu rozhodčích, který bude součástí novelizované směrnice KR
- činnosti rozhodčích na zápasišti, povely a gestikulace rozhodčích
- názorně praktická ukázka správné signalizace rozhodčích na pozici hlavní rozhodčí na zápasišti (střed) a na pozici rohový sudí

Součástí školení byl i meeting vedoucích a zástupců klubů, v jehož rámci proběhlo:

a) uvedení vize další činnosti JKA ČR na úrovni práce rozhodčích, trenérů, instruktorů a zkušebních komisařů, zdůrazněna byla potřeba větší komunikace mezi jednotlivými komisemi a potřeba pozitivního přístupu při řešení situací, včetně pozitivní kritiky a reakci na ní, kterou se projevuje respekt, který si vyjadřují tímto způsobem jednotliví členové svazu

b) rozbor novelizace soutěžního řádu JKA pro rok 2019, který byl zpracován a bude platný po schválení prezidiem JKA v nadcházející soutěžní sezóně, novelizace soutěžního řádu vychází z původního platného řádu a z pravidel JKA WF, která doplňuje dle potřeb JKA ČR, následující změny oproti původnímu znění byly projednány, odsouhlaseny a upraveny:
- struktura soutěžního řádu a jeho členění tak, aby korespondoval řád se stanovami JKA ČR a s platným pravidly JKA WF
- věkové kategorie pro soutěže kata družstev (viz. Příloha)
- systém hostování pro jednorázové soutěže týmů (viz. Příloha)
- zavedení možnosti soutěžního systému plné repasáže pro kategorie kde bude přihlášeno více než 64 závodníků
- změna soutěžní formy kumite pro kategorie mini-žáci/žákyně, mladší žáci/žákyně (viz. Příloha)
- změna základního času soutěže kumite pro všechny kategorie, změny systému sai-shiai a sai-sai-shiai, včetně úpravy časů pro všechny žákovské kategorie
- rozšíření výběru kata pro finále kategorií dorostenci/dorostenky
- definice vítěz kombinace kata a kumite, definice vítěze pro MČR JKA a zavedení titulu Grand Champion na soutěži MČR
- zařazení do postupového systému na MČR další soutěže JKA typu Velká cena nebo Grand Prix JKA
- snížení náročnosti kata v soutěži Národní liga JKA v kategorii žáci

c) školení o škodlivosti dopingu ve sportu, uvedeny zakázané metody, látky a manipulace ve sportu, legislativní náležitosti a povinnosti sportovců, včetně rizika postihů, kterými by sportovec a svaz JKA ČR mohl být potrestán v případě pozitivního dopingového nálezu,

d) školení o prevenci obtěžování ve sportu dle metodické příručky MŠMT nebylo provedeno z časových důvodů, a bylo přesunuto na druhou část školení, které proběhne 9.3.2019

Školení bylo zakončeno písemnými a praktickými testy pro instruktory a zkušební komisaře JKA, školení rozhodčích bude dokončeno v druhé části jejich školení, která proběhne 9.března 2019 společně s přípravou reprezentace, a ve které bude proveden praktický nácvik signalizace rozhodčích, praktický nácvik gestikulace při cvičných zápasech kata a kumite, a provedeny budou písemné a praktické texty na rozhodčí všech licencí.

 

Japonská asociace karate (anglicky Japan Karate Association) je jedna z největších organizací Šótókan karate na světě (více než 100 zemí) a je také nejstarší organizací, která je v provozu od svého založení (v roce 1949) až do současnosti.

Historie

JKA založil roku 1949 Masatoši Nakajama a první trenér byl Gičin Funakoši. Nakajama v roce 1987 zemřel a JKA se začala rozpadat. Slavní trenéři jako Taidži Kase, Širai Hiroši, Masao Kawasoe, Mikio Jahara, Abe Keigo a ASAI Tecuhiko se od JKA odtrhli a založili své vlastní organizace. Od roku 2001 má JKA nové sídlo v Bunkjó v centru Tokia.

Zásady

JKA má za cíl studium, výuku a rozšíření karate v Japonsku i po celém světě. Další cíl je zlepšování veřejného zdraví a udržení zdravého sportovního ducha. Tento koncept byl založen roku 1956 svými instruktory. JKA je asociace všech stylů karate. Funakoši odmítal jakékoliv soutěže v karate. Nakajama klade velký důraz na původní hodnoty karate, ale soutěže karate bere jako součást karate.

Zdroj: cs.wikipedia.org